MELEČEM

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

U korpusu nema više od ovog jednog pomena Melečma, pa nije jasno kako bi se izveo njegov nominativ: kako je gore predloženo, ili možda Melečam, Melečme i sl. U RJA kao stari i česti toponimi u Srbiji i Hercegovini navode se Mel i Meleče (u vezi sa vrstom zemlje). Mesta sa sličnim imenima postoje i u Turskoj i Kurdistanu, ali nigde u izvorima nije nađena tačna potvrda njegovog potpunog oblika.
Tačne koordinate Melečma nije zapravo ni neophodno odrediti jer on u pesmi ne postoji kao realni lokalitet, već se javlja uvek u formuli kao deo teškog zadataka (tražiću mu što imati neće):

Iskaću mu što u dvoru nema –
Iskaću mu vina iz Vidina,
I rakije iz Demir-kapije,
I ovnova mesa prevodnika,
Đakonije svake iz Misira,
Konju ječma iz ravna Melečma,
I sijena iz ravna Srijema
A šenice iznad Đakovice! (SANU III, 60:171–178).
Pri tom nije uvek jasno da li je zadatak težak zato što se traže nepostojeće stvari, stvari koje postoje ali su skupe ili ih je teško nabaviti, ili prosto stvari koje se nižu igrom reči (uglavnom po zvučanju: vina – Vidina, rakije – kapije, ječma – Melečma, sijena – Srijema, šenice – Đakovice). Ova formula je česta u pesmama srednjih vremena, i to naročito u onima sa sižeom o prerušenoj ženi (epskoj ljubi) koja spasava muža hajduka iz turske tamnice (vide , , ).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.  [s.v. Mel, Meleče]