MALI KABLIĆI, Kablići

Atribucija

Geografski položaj

43° 51' N, 16° 56' E   
Mesto u BiH, kod Livna.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu vrlo čestom u muslimanskim pesmama - stavljanju devojke „na košiju/obdulju”, tj. osvajanju devojke kao nagrade u trci (vide ):

S tog nam bane zametnu veselje,
Pa je metn’o golemu obdulju,
Na obdulji turska je djevojka,
L’jepa Šaha age Hasan age,
Sa Kablića od Livna kamena,
Na Šahu će ati zagrabiti (KH II, 59: 819–824).

Literatura

book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:515]