MEĐEDIN

sl1

Medvedgrad kod Zagreba

Etimologija

Ako je realan toponim, bio bi pridev *medvědinъ(jь), za tip up. Лома 1997, 16 i d. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

U pesmi je iz grada Međedina „Đino paša stari”, sultanov vezir u Stambolu, tako da se ne može odrediti čak ni izmišljena ubikacija.
U Hrvatskoj postoji srednjovekovni Medvedgrad, bolje reći ruševine kastela na obroncima Medvednice (Zagrebačke gore), severno od Zagreba. Podignut je posle 1247. Bio je u posedu Babonića, vitezova Celjskih, Zrinskih itd., a napušten je u XVI v. Još jedan stari utvrđeni grad pod istim imenom postojao je u Gackom (pomen u XIV v.).

Literatura

book1995Мандић Студо, Новак: Земља звана Гацко, I, Београд.  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]