MAHMUDIJA, Hamed

sl1

Ulica u Mahmudiji

sl1

Mahmudija, pazarni dan

Istorijski nazivi

Mahmudia

Atribucija

Geografski položaj

45° 4’ N, 29° 4’ E   
Grad i istoimena oblast u Rumuniji, u delti Dunava blizu Tulče.

Istorijat

Nekadašnja turska rečna luka, odlukom Berlinskog kongresa 1878. pripala je Rumuniji zajedno sa drugim okolnim oblastima (Tulča, Kilija, Hršava, Mačin itd.).

Epski kontekst

Pesma pominje Hamed u kontekstu jedne od nekoliko opsada Temišvara, svakako pre njegovog konačnog pada u hrišćanske ruke 1716. (pod zapovedništvom Eugena Savojskog), a posle 1552. kada su ga osvojili Turci. „Rakucija kralj“ koji se ovde pominje verovatno nije Ferenc Rakoci koji je 1703. poveo čuvenu bunu protiv Habsburgovaca jer je on posle propasti bune pobegao upravo u Tursku gde je ostao sve do smrti. Pre će biti da je reč o Đerđu Rakociju II koji je između 1648. i 1660. bio erdeljski knez i zaista jeste poginuo u bici protiv Turaka (vide , ).

Literatura

book1978Војводић, Михаило & Живојиновић, Драгољуб Р. & Митровић, Андреј & Самарџић, Радован: Србија 1878. Документи, СКЗ LXXI/473, Београд 1978.  cobiss