AKŠAN

Etimologija

Ako nije pesnikova tvorevina prema turcizmu akšam < tur. akşam ‘veče’, možda neki tur. toponim sa prvim delom ak ‘beo’; postoje gradovi Aksaray i Akşehır, ali oba u unutrašnjosti Anadolije (prvi nije daleko od Izmira). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

Prema pesmi, neki grad u latinskom primorju, na putu za Izmir. Mogao bi biti i Aksaraj, ali se na osnovu konteksta ova pretpostavka ne može ni potvrditi ni odbaciti.

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss