MAJDAN

Atribucija

Geografski položaj

44° 6’ N, 20° 30’ E   
Selo u Srbiji.

Istorijat

Smešteno je na planini Rudnik, 8 km severno od Gornjeg Milanovca. Za vreme Kneževine Srbije bio je prvo u Požarevačkoj nahiji, a potom u okrugu Rudničkom, srezu Crnogorskom. Tada je imao parohijalnu crkvu, 87 kuća i 615 stanovnika.

Epski kontekst

Pesma ga pominje kao grad Musića Stevana. U epici poznat kao tragičan junak koji kasno stiže na Kosovo, Stevan Musić je zapravo bio sin čelnika Muse, srodnika kneza Lazara i od 1363. gospodara Brvenika – grada i župe. Čelnik Musa je sina Stevana dobio sa sestrom kneza Lazara i posebno je zanimljivo što epika uopšte ne insistira na ovoj inače važnoj vezi između ujaka i sestrića (upor. „Ženidbu Dušanovu”).

U Imeniku Jugoslavije iz 1973. javljaju se još četiri Majdana u BiH (kod Mrkonjić Grada, Zavidovića, Fojnice i Kladnja), i još jedan u Srbiji (kod Novog Kneževca u Vojvodini).

Literatura

book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [245]  cobiss
book1989Ћоровић, В.: Историја Срба, I-III, БИГЗ, Београд.  [230]  cobiss
book1992Детелић, Мирјана: Митски простор и епика, АИЗ «Досије» - САНУ, Београд.  cobiss
book1994Гавриловић, Јован: Речник географијско-статистични Србије, Београд.  [100]  cobiss