MALI GRAD

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

Kako se Mali Grad javlja samo u ovoj pesmi, teško je rekonstruisati njegovu lokaciju. Sasvim je moguće da pesma o epskoj ženidbi gradi deprecijativnu figuru na osnovu atributa mali (prema Turčinu i grad, tj. Mali). Ovo je moguće utoliko pre što je Osman kontra-junak, drugi prosac i kraljičin (dakle ženski, slabiji) izbor, prema Ivanu Srđeviću iz Leđana grada, koga je kao prvog prosca izabrao kralj (po jačoj, muškoj liniji). (Koliko je nama poznato, ovo je jedini slučaj da se Ivan Srđević vezuje za Leđan.) Moguće je, takođe, i obrnuto: da je prema ojkonimu napravljeno i ime kontrajunaka – malog Osmana. U oba slučaja, namerna deprecijacija je jasno istaknuta.

Od realnih lokusa, mogući su: ostrvo Mali grad u Prespanskom jezeru, danas u Albaniji; Mali Gradac – banijsko selo na severnim obroncima Zrinjske gore.

Literatura

book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss