LANDOL, Landovo

Atribucija

Geografski položaj

44° 36’ N, 20° 53’ E   
Selo kod Smedereva u Srbiji.

Istorijat

Pod imenom Landovo više se ne javlja.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu početka bune protiv dahija (tj. Prvog srpskog ustanka 1804).

Još i: Landovica – selo oko 10 km s/z od Prizrena. Pominje se 1326. u povelji kralja Stefana Dečanskog.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [227]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss