METERIZI

Etimologija

Od meteriz ‘šanac’, preko turskog iz persijskog ili arapskog (Skok I 416b). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 21’ N, 18° 59’ E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Nalazi se na putu Podgorica–Cetinje na levoj obali Rijeke Crnojevića.
Ime je dobilo po šančevima u kojima je bio vladika Danilo tokom bitke kod Carevog Laza 1712. (koja nije istorijski potvrđena).
Kod Meteriza su vođene oštre borbe i u crnogorsko-turskom ratu 1862. (o čemu se peva i u ovoj pesmi). Vojvoda Mirko Petrović je sa glavninom svog odreda krenuo ka Lješanskoj i Riječkoj nahiji da bi sprečio prodor Turaka ka Cetinju. Njegove snage su na Meterizima zatvarale pravce nastupanja najvećeg dela neprijateljske vojske. Ujutru 24. avgusta Turci su napali i, pošto su bili nadmoćni, probili se u Rijeku Crnojevića. Zbog nestašice municije, Crnogorci su u borbi na Meterizima upotrebili kamenje i drveće koje su survavali s položaja na nastupajuće turske snage.

Literatura

book1926Ердељановић, Јован: Стара Црна Гора. Етничка прошлост и формирање црногорских племена, Српски етнографски зборник, XXXIX/24. СКА, Београд  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss