MALINSKO, Karamalinsko, Malisko

Etimologija

Kao i Malinska na Krku, pre od mlin < *mъlinъ nego od malina, up. Лома 1982, 159. (A.L.)

Atribucija

Malinsko

Karamalinsko Malisko

Geografski položaj

42° 56’ N, 19° 9’ E   
Selo kod Šavnika u Crnoj Gori, u oblasti plemena Drobnjak.

Istorijat

Malinsko (i Sirovac) se nalazi u uskočkom drobnjačkom kraju. Ne zna se kako je dobilo ime, ali se zove još i Karamalinsko. Ovaj nadimak dali su mu Turci.

Epski kontekst

Pominje se kao mesto Mirka Damnjanovića, jednog od trojice odmetnutih drobnjačkih banova u kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840. (Vuk IV, 57, 58; SANU IV, 34). U pesmi o pogibiji bega Čengića i drugim kasnijim događajima javlja se Mirko Aleksić u istom svojstvu (Vuk VIII, 61, 64; Vuk IX, 12). Pesma Vuk IX, 16 pominje selo Malinsko u kontekstu crnogorskog pohoda na Kolašin 1858, a u Vuk VII, 55 pominje se neimenovani manastir. Na toj lokaciji (« Pod Malisko kod vode Tušime ») može biti samo manastir sv. Arhangela Mihaila, nemanjićka zadužbina iz XIII v.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1902Томић, Светозар: Дробњак. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник I/4, 357-492.  [434, 451]
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [251]  cobiss