OBARSKA

sl1

Velika Obarska, crkva

Atribucija

Geografski položaj

44° 48' N, 19° 9' E   
Selo u BiH (Republika Srpska), u blizini Bijeljine.

Istorijat


Epski kontekst

Pesma pominje u selu harambašu Stanojla Stanića i peva o tome kako je osvetio smrt svoga brata Gojka. Događaj se zbiva u doba kad je Luka Lazarević bio „komendat” grada Šapca, dakle ne pre 1807.

Takođe i sela Mala i Velika Obarska (opština Bijeljina).

Literatura

book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [583]