MARKOVINA

Atribucija

Geografski položaj

42° 49’ N, 18° 28’ E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Udaljeno je 15 km na istok od mesta Kčeva, na putu za Danilovgrad.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Grahovcu 1858. (Vuk IX, 14), drugih crnogorsko-turskih sukoba i ubistva Alaj-bega Čengića (Vuk IV, 8).

Literatura

book1959Шкриванић, Гавро А.: Именик географских назива средњовековне Зете, Титоград.  [78]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [254]  cobiss