MEKA, Meća

sl1

Meka 1850.

sl1

Kaba/Ćaba u Meki

Istorijski nazivi

Makkah, Macoraba

Etimologija

Arap. Makka neki tumače iz feničkog kao ‘porušen grad’, drugi iz arapskog kao ‘svetilište’ (Kiss 416b). (A.L.)

Atribucija

Meka

Meća

Geografski položaj

21° 25’ N, 39° 50’ E   
Grad u zapadnom delu Saudijske Arabije u oblasti Hidžaz.

Istorijat

Mesto u kojem se rodio Muhamed, religiozno sedište islamskog sveta. Kibla, tačka ka kojoj se muslimani okreću pri molitvi, određena je prema položaju grada Meke. U Meku se ide na hadžiluk (hodočašće).
Preislamska Meka je bila veliki i napredan grad, uglavnom zahvaljujući razvijenoj trgovini, vodi (imala je bunar, tj. zemzem) i Kabi/Ćabi (verskom svetilištu).
Meka nije bila sklona Muhamedu jer se, kao bogat trgovačko-verski centar, bojala promena. Muhamed je osvojio Meku 630. i ostavio joj status verskog centra, dok je političko središte svoje vlasti osnovao u Medini. Tada u Medinu odlaze i najmoćniji građani Meke.
Sve arapske dinastije ulagale su u Meku (naročito Harun ar-Rašid), ali su je 930. ipak opljačkali Karmati, jeretička muslimanska sekta. Tom prilikom ukraden je crni kamen iz Kabe/Ćabe i vraćen na mesto tek posle 20 godina. Turci Osmanlije zauzimaju Meku 1517. i drže je sve do 1925.

Epski kontekst

U pesmama se uvek pominje zajedno sa Medinom, u svojstvu koje ima kao svetilište (vide ).

Literatura

book1954Encyclopedie de l'islam, Nouvelle edition, Paris — Leiden, Tome I-VI, 1954-1991
book1990Enciklopedija živih religija, Nolit — Beograd, 1990.  cobiss