MAOČA

sl1

Maoča, panorama

Atribucija

Geografski položaj

44° 46’ N, 18° 39’ E   
Selo u BiH.

Istorijat

Smešteno je ispod planine Majevice, 18 km od grada Brčkog. Prvi put se spominje 1533. u nahiji Koraja.
U srednjem veku jedna Maoča je postojala na posedima Sandalja Hranića, u tadašnjoj Hercegovini a današnjoj Crnoj Gori. Ovo mesto se spominje još 1445. Posle pada Hercegovine (1482), Turci su novoosvojene krajeve raseljavali između ostalog i u područje Posavine, a stanovništvo je sa sobom često prenosilo i zadržavalo ime mesta iz kojega dolazi.

Epski kontekst

Nožin-aga Imamović (Mula Nožina), koga pesma pominje u kontekstu boja na Čokešini 1804, bio je rodom iz sela Maoče gde je i sahranjen. Njegov nadgrobni spomenik (nišan) nema “glavu”, što se u usmenom predanju iz tog kraja dovodi u vezu sa načinom na koji je poginuo: pristalice Husein-bega Gradaščevića – Zmaja od Bosne – odsekle su mu glavu na izvoru potoka Bardak.

Literatura

book1961Ђурић, Војислав: Антологија народних јуначких песама, СКЗ, Београд.  cobiss