RAČ

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Istorijat

Utvrđenje u zoni Skadarskog jezera, ili nešto severnije u dolini reke Cijevne na zetskom putu prema Peći. Prema pesmi, moglo bi biti i u Albaniji. Možda mesto Raće (Raći, Raćesi - 42° 31' N, 19° 22' E – u Crnoj Gori) koje zaista jeste u blizini Skadarskog jezera.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu bitke pod Visočicom 1796, kao jedno od mesta iz kojih se regrutuje turska vojska.