MANĐELOS, Manđeloš

sl1

Manđelos, centar sela

sl1

Vodica Vranjaš, lekoviti izvor kod Manđeloša

Istorijski nazivi

Frankavila, Mangylos, Mangyelosch, Mangjelot, Mangjalos, Mangjeloš, Mangyelosz

Etimologija

Od mađ. Nagy Olasz (falva) ‘veliko romansko (selo)’, lat. Franca villa, gr. Frankochōrion (Skok III 608a). (A.L.)

Atribucija

Manđelos

Manđeloš

Geografski položaj

45° 5’ N, 19° 35’ E   
Selo u Vojvodini (Srbija).

Istorijat

Nalazi se u središnjem Sremu, severno od Sremske Mitrovice, u južnoj podgorini Fruške gore. U srednjem veku poznat kao Frankavila, kako je nazvan po Francima (u XII v. Srem se još uvek nazivao i Frankohorion).

Epski kontekst

U pesmi je to mesto na putu od Beograda (preko Krušedola, Manđeloša, Vukovara i Osijeka) do Budima. Pominje se jednom (SANU II, 56) u kontekstu sukoba Kraljevića Marka sa Filipom Dragilovićem (u drugim pesmama Filipom Madžarinom), a drugi put (SANU II, 88) u kontekstu smrti poslednjeg srpskog despota, Jovana.

Literatura

book1899Ердељановић, Ј. & Николић, Р. Т.: Трговачки центри и путеви по српској земљи у средњем веку и у турско доба, Београд.  cobiss
book1966Marković, Milica: Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine, Novi Sad.  [113]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [252]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss