MARINA

sl1

Marina, snimak iz ptičje perspektive

sl1

Citadela u centru mesta

Atribucija

  • bez atribucije: Marina je harač caru dala (ER 138:18)

Geografski položaj

43° 30’ N, 16° 6’ E   
Selo u Hrvatskoj, u primorju.

Istorijat

Prvi put se pominje oko 1500. kad je trogirski biskup Marcel u moru zidao tvrđavu i preko puta nje na kopnu zidinama ograđen prostor kao sklonište za svoje seljake. Uz to su bile sagrađene i zidine i kule, od kojih je danas sačuvana jedna u renesansnom stilu, koja dominira središtem čitavog mesta. Marina je podignuta uz pomoć mletačkih vlasti, a prvobitnu shemu je sačuvala do danas.
U blizini Marine je prostrana pećina u kojoj su do danas sačuvani kapela i više oltara. Na zapadu, uz more, nedaleko od sela Sevid u uvali Stari Trogir, sačuvani su prostrani ostaci antičkih zgrada – tragovi rustične vile ili možda nekog antičkog naselja.

Epski kontekst

Pominje se kao selo za koje Turci smatraju da ga ne vredi robiti jer je već dalo caru harač.

Literatura

book2005Bertoša, Slaven: Istočnojadranski prostor i kruženje ljudi: primjeri naseljavanja iz srednje Dalmacije u Puli (XVII-XIX stoljeće), Croatica Christiana Periodica, 55, 97-114.