STIJENA, Stijene, Stina

Istorijski nazivi

Bila Stina

Etimologija

Jedan grad istog imena, castrum Belaztena 1392, u strsrp. letopisu pod godinom 1458. Bela Stena, postojao je i u severozapadnoj Srbiji. U tim nazivima reč stena bi mogla označavati zid, kao i u ruskom, up. Beograd. (A.L.)

Atribucija

Stijena

Stijene Stina

Epski kontekst

1. U hrišćanskim pesmama (osim Vuk VI, 49) radi se o mestu Stijena u Crnoj Gori, nekadašnjem selu u staroj Zeti, danas selu u Piperima istočno od Spuža.
2. U muslimanskim pesmama (osim EH 4) i u Vuk VI, 49 pominju se tvrđava i selo Stijena u Bosni, kod Bihaća na Pounju. Prvi istorijski pomen je iz 1339.
3. U EH 4 reč je o mestu Stina – Stijena, Bila Stina u Bosni, starom gradu kod istoimenog mesta oko 7 km j/i od Cazina, levo od današnjeg puta Cazin–Krupa. Ovde su bila dva grada: jedan iz srednjeg veka, znatno porušen, a drugi iz turskog vremena, dobro očuvan. Villa Stina je posvedočena 1330. u povelji kralja Karla Roberta. Tu je bio i franjevački samostan koji se još uvek pominje 1514. Vlasnici Stine su bili knezovi Babonići, a posle njih (1483) knezovi Ostroški (po gradu Ostrošcu koji je takođe bio njihov). Stinom su upravljali kastelani. Turci su osvojili grad na prevaru 1575. Oko 1626. popravili su stari grad, a novi su sazidali 1771. To je bio najtvrđi grad koji su Turci sagradili u Bosni.
Kod Vuka u Rječniku pominje se kao „nekako mjesto u Turskoj krajini”.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1911Ердељановић, Јован: Постанак племена Пипера. Етнолошка расправа, Српски етнографски зборник, XVII, 241-477.  cobiss
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1959Шкриванић, Гавро А.: Именик географских назива средњовековне Зете, Титоград.  [101]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [372]  cobiss