SOKOLAC

sl1

Sokolac, stari grad

Etimologija

Up. Soko.

Atribucija

Geografski položaj

44° 47’ N, 15° 53’ E   
Mesto u BiH.

Istorijat

U ovoj pesmi reč je o Sokolcu na levoj obali Une, iznad Bihaća.
Danas jedan od najbolje očuvanih gradova u Bosni. Prvi put se pominje 1399. Turci su ga zauzeli 1592. Bio je u sastavu Bihaćke kapetanije. Posadom je zapovedao ćehaja. Za vreme austrijske okupacije 1878. mala četa građana se oduprla okupacionim snagama. Posle pada Bihaća predat je i Sokolac. U nekim pesmama se, međutim, pominje kao voda (MH VIII, 28:66) odnosno kao brdo (SANU III, 73:82) .

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu pohoda Hasan-paše Predojevića na Bihać 1592. (MH III, 4), Laudonovog pohoda na Bosanski Novi (SANU III, 73) i u neistorijskom sižeu o mladom junaku koji na megdanu zamenjuje ostarelog roditelja ili rođaka (MH VIII, 28).

Još i: Sokol – Sokolac – u Plivi. Dobro poznat grad gde je ban Tvrtko 1363. porazio moćnog ugarskog kralja Ludovika I Anžujskog. Prvi pomen je iz 1357. Turci su ga prvi put zauzeli 1496. a konačno 1518. po jednim, a 1521. po drugim izvorima.

Literatura

book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [362]  cobiss