STAPARJE

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

U pesmama (samo muslimanskim) radi se o nekom mestu u Kotarima koje nije dokumentovano i ne postoji na današnjim mapama, a drže ga - zavisno od konteksta - ili Gavran ili Nikola:

Vučjak prići, na Kotare sići,
Na Staparje kuli Gavranovoj (MH III, 7:350–351).
Već im kume sa kamen-Kotara,
sa Staparja Drsković Nikola (MH IV, 27:116–117);

Serdar Nikola, sa sestrom Ninkom "sveg rimluka dikom", pominje se i u EH 10.

Još i: Stapari u Srbiji, 8 km zapadno od Užica; Stapar 9 km j/i od Sombora (Srbija).

Literatura

book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [369]  cobiss
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.  [165]
book1994Гавриловић, Јован: Речник географијско-статистични Србије, Београд.  [166]  cobiss