SOVLJAK

sl1

Selo Sovljak (etno park)

Atribucija

Geografski položaj

44° 52’ N, 19° 26’ E   
Selo u Bogatiću (Srbija).

Istorijat

U XVIII v. (1788) Mačvanska knežina (čiji je oberknez bio Uroš Drmanović iz Bogatića) imala je 25 sela: Orašac, Noćaj (vide), Metković (vide), Bogatić (vide), Klenje, Crna Bara, Badovinci (vide), Prnjavor, Čokešina (vide), Glogovac (vide), Sovljak, Skrađani, Štitar (vide), Motovilo i dr.
U Kneževini Srbiji Sovljak se vodio kao selo prvo u nahiji Šabačkoj, a potom u okrugu Šabačkom, srezu Mačvanskom. Današnji Sovljak je u opštini Bogatić.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Salašu 1806. tokom Prvog srpskog ustanka (Vuk IV, 28).

Još i: Sovljak u opštini Ub (Srbija); Sovjak (kod Bosanske Gradiške – BiH; kod Virovitice – Hrvatska).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [363]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:136]
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.  [165]
book1994Гавриловић, Јован: Речник географијско-статистични Србије, Београд.  [152]  cobiss