STANISELJIĆI, Stanisaljići

Atribucija

Geografski položaj

42° 25’ N, 19° 6’ E   
Selo u Crnoj Gori (nekadašnja nahija Lješanska), istočno od Podgorice.

Istorijat

Na seoskom groblju postoji crkva Sv. vrača sa kraja XV ili početka XVI v.

Epski kontekst

Pominje se kao selo koje je, uz Kruse, orobio i zapalio serasker Ahmet-paša u inače neuspelom pohodu na Crnu Goru (Vuk VIII, 31).

Literatura

book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss