TROJAN

Etimologija

Prasl. *Trojanъ, mitološko ime, po rimskom caru Marku Ulpiju Trajanu (Traianus), osvajaču Dakije; iz slovenskog rum. troian ‘rimski zid, šanac’. Up. Skok III 505b. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Razvaline starog grada na Ceru iznad sela Trbosilja, u Srbiji.

Istorijat

Kod Vuka u Rječniku stoji: „zidine na Ceru (više Dvorišta). Onuda se pripovijeda da je u onom gradu bio nekakav kralj Trojan, koji je svaku noć išao u Srijem te ljubio nekaku ženu ili djevojku; za to je išao noću što danju nije smio od sunca da se ne rastopi. Kad bi došao k svojoj ljubaznici, natakli bi konjma zob, pa kad bi konji zob pozobali i pijetli zapjevali, on bi pošao natrag i do sunca bi došao u svoj grad. Jednom muž ili brat njegove ljubaznice povadi svijem pijetlima jezike da ne mogu pjevati a konjma u zobnice mjesto zobi naspe pijesak. Kad se kralju učini da bi već bilo vrijeme ići, a pijetli još ne pjevaju, on zapita svojega slugu jesu li konji pozobali zob, a sluga mu odgovori da nijesu još (jer je samo pipao rukama odozdo), i tako se zadocni; kad već vidi šta je, on uzjaše na konja pa pobjegne k svojemu gradu, ali ga u putu stigne sunce; onda on brže bolje sjaše s konja, pa uteče pod plast, i sakrije se od sunca, ali (njegovom nesrećom) naiđu goveda te razbuču plast, i ondje ga sunce rastopi.”

Epski kontekst

Pesma SANU IV, 48 pominje ga u kontekstu Vučićeve bune (vide ).

Takođe i: Trojane kod Prilepa (Makedonija); Trojangrad – stari grad u Hrvatskoj, kod Donje Jagodnje, 7,5 km j/z od Benkovca, spominje se u XI v.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [401]  cobiss
book1985Каниц, Феликс Филип : Србија, земља и становништво: од римског доба до краја XIX века, 1-2, Београд: Српска књижевна задруга: Рад, 1985.  [tom 1]
book2005Спремић, Момчило: Прекинут успон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (Јадар у средњем веку 3-42).  cobiss