TREŠNJA

Atribucija

Geografski položaj

Mesto u Srbiji.

Istorijat

Selo i predeo 29 km od Beograda, na putu Beograd–Kragujevac. U njemu je 1839. pod zapovedništvom Tome Vučića Perišića ugušena pobuna vojske kragujevačkog garnizona koji je bio na strani kneza Miloša Obrenovića.

Epski kontekst

Pesma SANU IV, 48 peva o Vučićevoj buni 1842. (vide ).

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss