TISA PIŠPEKI, Pišpek

Istorijski nazivi

Tisza Püspöki

Etimologija

1261. Tizapispuky, mađ. ‘potisko biskupovo (selo)’, pripadalo je jegarskom biskupu (Kiss 647a). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

47° 13’ N, 20° 19’ E   
Grad u Mađarskoj.

Epski kontekst

Pesma ga pominje kao grad u Erdelju, u kontekstu borbi za vreme Rakocijeve bune (1703–1711). Srbi su se tom prilikom borili na strani austrijskog cara, a protiv Mađara. Ovde pomenuta Komadija zapravo je mesto Komadi (vide , ).
Nezavisno od istorijskih okolnosti, epski stav u korist katolika motivisan je činjenicom da su Turci smatrali protestante (kalviniste, luterance) svojim prirodnim saveznicima u sukobu sa hrišćanskim (prvenstveno katoličkim) Zapadom. U tom smislu Turci su Engleskoj, francuskim hugenotima i Holanđanima davali trgovinske i carinske olakšice i od vremena do vremena sklapali sa njima saveze. U južnoj Mađarskoj, posebno u Banatu, pomagali su širenje protestantizma, i u tom pogledu su imali zajedničke interese sa predstavnicima mađarskog visokog plemstva koje se borilo protiv Habzburške monarhije. Srbima na Vojnoj granici tim je lakše bilo da se stave na stranu Austrije.

Literatura

book1954Банашевић, Никола: Објашњења и коментари у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига трећа у којој су пјесме јуначке средњијех времена, ''Просвета'', Београд, 575-696.  [693]
book2003Бјелајац, Бранко: Протестантизам у Србији. Прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији, I део, Алфа и омега, Београд.  cobiss
book2003Иналџик, Халил: Османско царство. Класично доба 1300-1600, «Утопија», Београд.  [53-61]  cobiss