TEPELENI, Tepelen, Tipun

sl1

Tepeleni, centar

sl1

Tepeleni, rezidencija Ali-paše (1832)

Istorijski nazivi

Tepelene, Tepedelen

Etimologija

Alb. tepe ‘breg’, iz turskog. (A.L.)

Atribucija

Tepelen

Tipun

Geografski položaj

40° 17' N, 20° 1' E   
Grad u južnoj Albaniji.

Istorijat

Nalazi se na reci Drinopolis (u daljem toku Vojuša).
Rodno mesto Ali-paše Tepelene (1744–1822), gospodara Janjine (Ali-paša Janjinski, Lav od Janjine).

Epski kontekst

U pesmama se pominje u kontekstu bitke na Krusima 1796. (SM 170) i boja na Deligradu 1806. (Vuk IV, 31).
Pesma SM 117 (Turčin-čoek) ima neistorijski siže o oslobađanju turskog junaka iz tamnice. Jedna od njenih karakteristika su ulančane unutrašnje formule, kao u primeru

Otole se Ale podignuo,
evo pođe od grada do grada,
on stotinu obide gradovah
i žezdeset i dvije kasabe,
ne nađe mu groba ni mramora,
niti znade đe pogibe Mujo,
a kad dođe u Tipunu gradu,
na vratima dvije straže nađe
što čuvaju od Tipuna vrata, (43-51)

gde se na formulu traženja bez prelaza nadovezuje formula čuvanja gradskih vrata.

Literatura

book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [550]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book2001Бартл, Петер: Албанци од средњег века до данас, Clio, Београд.  [76-78]  cobiss