TOPTAN

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Istorijat

Prema Latkoviću, Toptan(i) je prezime nekadašnje istaknute porodice u Tirani, današnjoj prestonici Albanije, a ne ime grada na albanskom primorju. Možda je grad nazvan po Esad-paši iz te porodice, koja se krajem XVIII v. preselila iz Kroje u Tiranu. Tada bi se, u skladu sa epskom poetikom, i jedan i drugi grad mogli tako zvati – Toptan, iako nijedan od njih nije na moru
U Rječniku JA stoji da u pitanju jeste grad, ali izmišljen (jedino epska potvrda). U tom slučaju kao osnova je mogao poslužiti samo neki veći i vojno značajniji grad, budući da na turskom tophana znači topolivnica ili arsenal.

Epski kontekst

Obe pesme ga pominju u kontekstu boja na Deligradu 1806. kao jedno od mesta iz kojih se skuplja turska vojska (uz Tepelen, Gusinje, Kavaju, Dibriju ...).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [550]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book2001Бартл, Петер: Албанци од средњег века до данас, Clio, Београд.  cobiss