TIRANA, Tir, Tiran

sl1

Tirana, trg u centru grada

sl1

Tirana, džamija na trgu

Istorijski nazivi

Tirane

Etimologija

Ovaj grad, alb. Tiranë, tur. Tiran, navodno je nazvao Sulejman paša početkom XVII v. po persijskoj prestonici Teheranu. Međutim ovo ime pominje se već 1572. u mletačkom zapisu il borgo di Tirana (Kiss 642b). (A.L.)

Atribucija

Tir

Tiran

Geografski položaj

41° 19’ N, 19° 49’ E   
Glavni grad Albanije.

Istorijat

Iako je u Justinijanovo doba (520) blizu Tirane bio obnovljen pogranični castrum Tyrkanos u okviru odbrambene strategije pred navalom varvarskih naroda iz Azije (tu je tvrđavu u XVIII v. restaurirao Ahmet paša Toptani), današnji grad je u punom smislu nastao tek 1614. kada ga je osnovao lokalni feudalac Sulejman-paša Barđini iz mesta Muleti (Mulleti). Pre toga, ovo mesto se kao malo selo pominje samo kod mletačkog hroničara Marina Barlecijusa, i to pod imenom Tyrenae.
Sulejman-pašin grad je bio mali osmanski provincijski centar sa džamijom, javnim kupatilima i bazarom. Relativno brzo je prerastao u značajno mesto na karavanskom putu, pogotovu krajem XVIII v. kada se iz Kroje u Tiranu doseljava moćna porodica Toptani.

Epski kontekst

U pesmama se ovo mesto javlja pod dva imena – Tiran i Tir, i u oba slučaja za njega se vezuje paša Tiranin (u značenju: paša koji vlada Tiranom). U SANU III, 20 paša Tiranin se javlja kao jedini uspešan prosac izbirljive kćeri bosanskog vezira (u komentaru uz pesmu stoji da je u pitanju istiniti događaj). U ostalim pesmama Tirana se pominje kao jedno od mesta iz kojih se regrutuje turska vojska u kontekstu bitke na Visočici 1796. (Vuk IV, 10) i na Krusima (SM 170) iste godine, kao i u kontekstu boja na Deligradu 1806. (SM 63).

Literatura

book1925Šufflay, Milan: Srbi i Arbanasi, izdanje Seminara za arbanašku filologiju, Beograd.  cobiss
book2001Бартл, Петер: Албанци од средњег века до данас, Clio, Београд.  cobiss