TRNJINE

Atribucija

Geografski položaj

42° 33’ N, 18° 51’ E   
Selo u Crnoj Gori. Nalazi se oko 10 km s/z od Kčeva.

Istorijat

Zajedno sa Rovinama, jedno od najstarijih sela plemena Male Cuce. Odatle su se Malocuce, isto kao i Veljcuce, od kraja XVIII v. počele širiti dalje na sever i zahvatile ceo veliki prostor do planina Tisovca, Guke i Krotinje na zapadu, pa dalje zapadno od Vitih stijena i od vrha Pustoga lisca, a na severu do cucke granice prema Rudinama. Veliki broj malih naselja koja su u tom prostoru nastala obuhvata se predelnim imenima u tri veće grupe: severno i severozapadno od Trnjina je Pretin do, a severno od njega Kobilji do i Vrljerog.
Trnjine su glavno selo istoimenog predela, a njegovi stanovnici se nazivaju Trnjinari.

Epski kontekst

Prema pesmi, u Trnjinama je „bijela Roganova kula” (Vuk VIII, 15; SM 13) i Roganović knez (Vuk VIII, 54), a uz njega i Đuro Tripković (Vuk VIII, 53). Glavni razlog za ponovljene napade na Trnjine formulisan je u pesmi SM 13 na sledeći način:

da poharam selo na Trnjine,
na Trnjine na kraj Gore Crne,
u njemu mi čudan šićar kažu:
b’jele ovce, konje i volove,
što su oni kleti Trnjinari
sve iz naše zemlje ugrabili!
Opaliću kulu Roganovu,
na koju se turske glave suše
i u koju tursko robje vode,
te ih nama daju na otkupe (6–15).

Trnjine se dalje pominju i u kontekstu boja na Krusima 1796. (SM 170).

Još i: Trnjine kod Foče/Srbinja u BiH.

Literatura

book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [401]  cobiss