JEZERSKI

sl1

Jezerski, ruševine starog grada

sl1

Istorijski nazivi

Jezerane, Nemicig

Etimologija

Jezerski podrazumeva se grad, verovatno po imenu župe. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

44° 58’ N, 16° 5’ E   
Stari grad u BiH.

Istorijat

Bio je sagrađen na jednoj kosi podjednako udaljenoj od Otoke na zapadu i od Krupe na severu, a pod njim je nastalo selo Jezersko. Ime je dobio po močvarama koje su ga okruživale.
Spada među najstarije gradove u Bosni. Prvi put se pominje 1278. Smatra se da u početku nije bio ni u čijem posedu, već da su njime upravljali sami građani, sve dok sredinom XVI v. porodica Nemčić (zvana Jezerski) nije preuzela vlast. Poreklom iz Jezerskog bila je i ugledna porodica Svičović. U mestu je bila vrlo cenjena župna crkva sv. Kuzme i Damnjana. Turci su ga osvojili 1576, kada i Cazin i Bužim. Bio je u sastavu Krupske kapetanije. Napušten je 1838.
Legenda kaže da je grad gradila Jezerka devojka iz Bužima, a bedeme oko njega da su dodali Turci. I za polje ispred grada priča se da ga je krčio bužimski ban za ispašu svojim konjima.

Epski kontekst

Pesma ga pominje kao mesto Džafer-barjaktara.

Literatura

book1943Lopašić, Radoslav: Bihać i bihaćka krajina, 2. izd. Zagreb.
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss