JAŠTREBA

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja kod Kosovog Luga (vide) 22. jula 1839. Na selo Jaštrebu nasrnule su, tokom boja, « arbanaške čete »:

Ali sela opalit’ ne mogu,
E seljani sela ne davahu,
Brane sela ognjem iz pušakah (Vuk VIII, 58:141–143).

Položaju epske Jaštrebe donekle odgovara današnje mesto Jastreb u Crnoj Gori (42° 32’ N, 19° 8’ E).