JASENOVAC

sl1

Plan logora Jasenovac za vreme Drugog svetskog rata

sl1

Spomen park žrtvama mučenim i ubijenim u Jasenovcu (rad Bogdana Bogdanovića)

Atribucija

lijepi grad: Od l’jepa Jasenovca grada (ER 125:5) bez atribucije: Do Brestovca i do Jasenovca (KH II,Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini, sabrao Kosta Hörmann 1888-1889, knjiga II, drugo izdanje, Sarajevo 1933. (KH II) 65:250)

Geografski položaj

45° 16’ N, 16° 54’ E   
Mesto u Hrvatskoj. Mali grad na obali Save kod ušća Une u nju, 12 km j/z od Novske.

Istorijat

Prvi put se pominje u XIV v. kao mesto sa tvrđavom na putu Sisak–Novska. Utvrđenje je imalo oblik nepravilnog trougla i bilo je opasano opkopom. Sa dolaskom Turaka na Balkan, Jasenovac se našao u Vojnoj krajini sa većinskim srpskim življem doseljenim iz Srbije.
U novijoj istoriji iizašao je na zao glas po koncentracionom logoru koji je tu podignut i bio u funkciji za vreme Drugog svetskog rata.

Epski kontekst

Erlangenski rukopis ga pominje u neistorijskom kontekstu, ali u tačnom prostornom okruženju (gradovi Dubica, Kostajnica, Gradiška, Banjaluka i Novi, planine Kozara, Psunj, Gaštica i Motajica, reka Neteka). U pesmi „Osman Čustović“ (KH II, 65) Jasenovac je mesto na putu od Ribnika do planine Mosore.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss