JANJEVO

sl1

Janjevo, panorama

sl1

Kula u Janjevu

Istorijski nazivi

Jagnevo, Gnagneva, Gnanevo

Etimologija

U dubrovačkim pismima 1346. Janeua, 1433. Jagneuo, verovatno od janj ‘crna topola, jagnjed’. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 34’ N, 21° 14’ E   
Grad na Kosovu (Srbija). Nalazi se j/i od Prištine. Danas jedna od dve hrvatske enklave na Kosovu.

Istorijat

Poznato rudarsko mesto srednjovekovne Srbije u blizini Lipljana, zapadno od Novog Brda. Pod ovim imenom pominje se prvi put 1303. u pismu pape Benedikta IX upućenom barskom nadbiskupu Marinu. Ta najstarija vest o Janjevu ne govori da li su već tada njegovi rudnici bili aktivni, već samo pominje katoličku parohiju koja se u njemu nalazila. Vernici te parohije imali su svoju crkvu sv. Nikole, a pravoslavni crkvu sv. arhanđela Mihaila i Gavrila, o kojoj postoje svedočanstva iz 1548, i Blagovesti koja se pominje 1581.
U prvoj polovini XV v. Janjevo je bilo na vrhuncu moći, nalazilo se u sastavu srpske države i Dubrovnik je u njemu imao svoju koloniju (zvanično formiranu 1433). U njemu je bilo i Kotorana (jedan od carinika je bio Pribisav iz Kotora), ali oni nisu bili organizovani u posebnu zajednicu.
Posle pada Novog Brda 1455, pretpostavlja se da ni Janjevo nije dugo odolevalo Turcima. Pod turskom vlašću ono i dalje ostaje najbogatiji rudnik srebra i zlata u Srbiji, o čemu svedoče zapisi iz perioda XVI–XVIII v. Smatra se da je rad u janjevskim rudnicima zamro u XVIII v.
Oko 1 km zapadno od Janjeva i 5 km j/i od manastira Gračanice nalaze se ostaci srednjovekovnog grada Veletina koji se prvi put pominje 1321. Grad je štitio Janjevo i okolna mesta i puteve. U Atlasu M. V. Koronelija iz 1689. označene su njegove ruševine. Danas stoje bedemi Veletina mestimično očuvani i do 3 m visine.

Epski kontekst

Obe pesme pominju Janjevo u kontekstu boja na Deligradu 1806, ali verovatno u smislu oblasti kojoj je centar mesto Janjevo.

Literatura

book1922Костић, Коста: Наши нови градови на југу, http://sr.wikisource.org/sr-el/Наши_нови_градови_на_југу  cobiss
book1952Ковачевић, Десанка: О Јањеву у доба средњовековне српске државе, Историски гласник 1-4, Београд, 121-126.
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [184]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:505]
book1987Задужбине Косова : Споменици и знамења српског народа, Призрен — Београд 1987.  [368]  cobiss
book2002Ћирковић, С. & Ковачевић –Којић Д. & Ћук, Р.: Старо српско рударство, Београд – Нови Сад,  cobiss
book2007Ковачевић-Којић, Десанка: Градски живот у Србији и Босни ( XIV- XV вијек), Историјски институт, Београд.  cobiss