JANJINA, Janj

sl1

Janjina, citadela

sl1

Janjina, stari grad

Istorijski nazivi

Ioannina, Yanina

Etimologija

Srednjegrčko Iánnina pored Ioánnina, od hrišćanskog imena Ioannis ‘Jovan’. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

39° 40’ N, 20° 51’ E   
Grad u Epiru (Grčka).

Istorijat

U srednjem veku prvo je pripadao Srbima (1349–1430), a potom Turcima (od 1430. do 1913) koji su od grada napravili centar Janjinskog sandžaka. Posle odlaska Turaka Janjina, koja je do tada bila u Albaniji, pripala je Grčkoj. U njoj je od 1788. do 1822. boravio Ali paša, poznat kao „Lav iz Janjine”.
Janjina je bila veliki i napredan grad u kome je bogata jevrejska kolonija postojala još od IX v., a njena se brojnost uvećala naročito posle progona Jevreja iz Španije. Najveće blago janjinskih Jevreja je jedna stara Tora za koju se misli da ima više od 1.500 godina, a poznata je kao „Knjiga (Safer) iz Valone”.
Kod Vuka u Rječniku: „u pjesmi nekakav grad«.

Epski kontekst

Pesma je pominje u neistorijskom kontekstu izgrađenom oko motiva incesta.

Takođe i: selo u Hrvatskoj, opština Ston, Dubrovačko-neretljanska županija.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Јањ]  cobiss
book1995Kornrumpf, Hans-Jürgen: Territoriale Verwaltungseinheiten und Kadiamtsbezirke in der Europäischen Türkei (ohne Bosnien und Ungarn), Karlsruhe.