JEDNOŠI

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

U pesmi se javlja kao selo kojim upravlja kapetan:

A tu Jakšu kapetana na’še,
Koji bješe od Jednoša glava,
Od Jednoša i sela Komana (Vuk VIII, 29:73–75).

Mesto sa tim imenom pominje se kao mahala (Mahalle-i Jednosi) u turskom defteru Crne Gore iz doba Skenderbega Crnojevića. Na današnjim mapama ne postoji.
Gde se javlja sa atribucijom ravni (Vuk VIII, 73), verovatno se misli na istoimeno polje, kako je izričito rečeno u Vuk VIII, 29:344 (Na Jednoše, na to polje ramno) i u Vuk IX, 32:1227 (Na Jednoše polje Zagarača).

Literatura

book1973Đurđev, Branislav & Hadžiosmanović, Lamija: Dva deftera Crne Gore iz vremena  Skender-bega Crnojevića, (druga sveska),  ANUBIH, Posebna izdanja knjiga IX/2, Odeljenje društvenih nauka knjiga 2, Sarajevo.  cobiss