JAMACI

Etimologija

[Jamak ‘barjaktarov pomoćnik, signiferi vicarius’: „Jamak ide za barjaktarem, ako bi njemu što bilo, da on odmah barjak primi” (Vuk, Рјечник s.v.).]

Atribucija

Geografski položaj

Mesto u Crnoj Gori.

Istorijat

Selo u oblasti Grahovo blizu mesta Grahova, na nekadašnjoj granici Hercegovine i Crne Gore.
U doba o kome pesma peva Grahovo je bilo na tromeđi Turske, Crne Gore i Austrije (epske Njemačke).

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu turskog pohoda na Grahovo 1836.

Literatura

book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [623]