JANJOŠ, Janoš

sl1

Janošhaza, selo

sl1

Zamak Erdedija u Janošhazi

Istorijski nazivi

Janoshasza

Atribucija

Janjoš

Janoš

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Istorijat

Možda varoš Janoshasza (u prevodu: 'Jovanov dom') u zapadnoj Mađarskoj, na granici sa Austrijom (vide ).

Epski kontekst

Pominje se u neistorijskom kontekstu smrti Alije Bojičića (SM 44) i ženidbe Iva Golotrba (SANU III, 34).