JEHOVAC

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Jehovac se u Rječniku JA pominje kao selo u Bosni u okrugu Sarajevskom, a u Imeniku Jugoslavije iz 1973. kao mesto kod Kiseljaka, u opštini Brestovsko (Bosna). Pesma podržava nalaz RJA i kao maršrutu turske vojske koja kreće na epskog «kralja Rakociju» ( opsada Temišvara) navodi: Travnik, Jehovac, Blažuj, Sarajevo, Bakije iznad Sarajeva, Romaniju, Glasinac, i na kraju Vidin (misleći verovatno na istoimeno mesto u Bosni – vide , , ).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [187]  cobiss