PODOVI

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Istorijat

U BiH danas postoji 11 mesta sa tim imenom, od čega 6 u Federaciji BiH, a 5 u Republici Srpskoj.

Epski kontekst

Pesme EH 4 i MH IV, 29 pominju crnog Omer-bega „sa Podova iz vrhovne Like”, u MH IV, 29 zatočenog u kuli serdara Bartulića koja se nalazi na međi između Gornjih i Donjih Kotara. Pesma EH 11 međutim – o dvoboju Zrinić Osman-age i Sime Badovića sa Dolnjih Kotara oko preprošene devojke – na Podove smešta trideset i četiri odžaka begova Poprženovića (koji se samo u pesmama iz EH javljaju u obliku Poparženović). U drugim zbirkama ova se porodica vezuje za Bihać.