PODNOVLJE

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

1. Pesma (MH IV, 38) stavlja Podnovlje „na široku Liku” u podnožje Velebita, i u njemu opeva lipu Ajku Nović-Jusufage, pa nema razloga da se ovaj grad ne izjednači sa (Bosanskim) Novim (vide). Podnovlje bi ovde došlo kao opšte ime za varoš ispod utvrđenog grada (podgrađe, suburbia).
2. U MH III, 11, međutim, pominje se neko drugo Podnovlje:
Do njeg Ćordić sio Mehmedaga,
Sa Grahova iz Podnovlja kleta (422–423).
U današnjoj Federaciji BiH postoji selo Podnovlje na levoj obali reke Bosne, 40 km nizvodno od Doboja. I u Republici Srpskoj postoji jedno mesto istog imena (44° 56' N, 18° 7' E), ali ni ono nije bliže Grahovu od prethodnog.