PLOČA

Atribucija

Epski kontekst

U pesmama se pominju dva različita mesta pod ovim imenom
1. U Vuk IV, 8, Vuk IX, 19 i u SANU IV, 13 radi se o nekom lokalitetu u Crnoj Gori, blizu Skadarskog jezera. Pominje se u kontekstu istrage poturica 1707. (SANU IV, 13 – u pesmi pogrešno 1702), pogibije Alaj-bega Čengića na Mljetičku 1840. (Vuk IV, 8) i crnogorsko-turskog sukoba na Skadarskom jezeru 1858. (Vuk IX, 19).
2. U Vuk III, 36 i svim muslimanskim pesmama u pitanju je mesto u Bosni kod Gračaca, odakle je epski junak Pločanin Alaga. Za ovo ličko mesto pesme vezuju neuspeli hrišćanski pohod na Raduč (EH 6), ženidbu Nuhana Kumalića iz Raduča ćerkom Alage Pločanina (KH I, 22), sukob između Kotarana i Turaka na Mijoljskom polju (Vuk III, 36) i drugo.

Takođe i: deo Sarajeva, iznad Kovača (BiH); stari grad južno od Čačka (Srbija); u obliku Ploče – grad i luka u Hrvatskoj, blizu Dubrovnika.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s,v, Grad]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [2>315]
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss