POBORI (Donji i Gornji)

sl1

Pobori

Atribucija

Geografski položaj

42° 19’ N, 18° 49’ E   
Pleme i selo u Crnoj Gori, kod Budve.

Istorijat

Priobalna knežina u Crnoj Gori. Maine, Pobori i Brajići su se često udruživali sa Crnogorcima u brobi protiv Turaka, pa se zato za njih govorilo da čine petu crnogorsku nahiju.*

Epski kontekst

U Poborima se pominje izvesni Jovo Zec (SM 48) u kontekstu crnogorsko-francuskog sukoba u Boki, odnosno Ivo Zec (Vuk VIII, 44) u kontekstu napada na Budvu i manastir Trojicu 1813. Istorija, međutim, beleži Nika i Đura Đakonova Zeca, Lazu Zeca i njegovog sina Rada Lazovog Zeca kao velike poborske junake. Jovan/Ivan iz ovog plemena nigde se ne pominje.

Literatura

book1977Караџић, Вук Стеф.: Црна Гора и Бока Которска, «Нолит», Београд.  [145*]  cobiss