PIPERI

sl1

Selo Piperi

Atribucija

Geografski položaj

43° 27' N, 19° 3' E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Oblast plemena Piperi severno od Podgorice i istoimeno selo u njoj. Kod Vuka u Rječniku – „pleme u Brdima“ (upor. primer SM 135).

Epski kontekst

U svim navedenim pesmama – a posebno u pesmi Vuk VIII, 73 - ime Piperi se pominje se u sva tri vida: kao pleme, kao pripadnici tog plemena, i kao selo – sve to u kontekstu pohoda Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1852–1853. U SM 131 Piperi se pominju kao crnačko (crmničko?) selo, i kao „krvavi” borci. Ostale pojave Pipera vezane su za njihov sukob sa Tahir-pašom (Vuk IV, 6) i Mahmut-pašom (Vuk IV, 10), za boj Pipera sa Crničanima (Vuk IV, 21) i potom sa Rovčanima (Vuk VIII, 17, 23), za junaštvo i smrt Lopušine Vuka (Vuk IV, 54), za crnogorski pohod na Kuče (Vuk IX, 10, 11), za okončanje turskog harača u Piperima (SM 17) i dr.