PLAVNICA

sl1

Plavnica, turistički kompleks na Skadarskom jezeru

sl1

Plavnica, mesto

Atribucija

Geografski položaj

Mesto u Crnoj Gori.

Istorijat

Nekada - Plavnica u Zeti: priložio oko 1220. kralj Stefan Prvovenčani Žiči. Jedna metohija sv. Nikole Vranjinskog pominje se u Plavnici u vreme sv. Save. Tu je bio i manastir sv. Jovana. U turskom defteru iz XV v. zabeležena je kao selo koje pripada Žabljaku skadarskom.
Pesma pominje Plavnicu u kontekstu pohoda skadarskog vezira Mehmeda Bušatlije na Crnu Goru 1768. Tom prilikom Mleci su pomagali Turcima zatvaranjem granica ka svojim teritorijama, a sukobi (koji su trajali danima) rešeni su u korist Crnogoraca iznenada, kada su Brđani zarobili turski konvoj sa oružjem i municijom. Povod za ovaj napad bio je „moskovski car” Šćepan Mali, koga su i Mleci i Turci doživljavali kao opasnost jer je nastojao da pomiri plemena i imao dosta uspeha u tome.

Epski kontekst

Pesma obrt u korist Crnogoraca ne vezuje samo za otimanje municije i oružja (koje je tek treći događaj po redu), već ga pre svega stavlja u kosmičke razmere:

ali evo sreće crnogorske,
dobre sreće od boga poslane:
na dan prvi noemvra mjeseca,
pošto sunce na zahodu zađe,
pade strašna kiša od oblaka
bez prestanka do sutrašnjeg danka,
udariše munje i gromovi
usred vojske dužda mletačkoga,
blizu Budve, grada primorskoga.
I u tabor drugi grom udrio,
udario paše skadarskoga,
na dno ravna Polja Crmničkoga,
razagnaše vojske obadvije (SM 14:80–92).

Literatura

book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss
book1948Јовановић, Ј.: Стварање Црногорске државе и развој Црногорске националности, Обод-Цетиње. Drugo izdanje 2001.]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [2:308]