PLADIN

Istorijski nazivi

Urbs paludarum, Mosaburg, Zalevar

Etimologija

Izvrnuto od slov. Blatьnъ, ili možda od lat. *paludinus u istom značenju. Manje je verovatno da se radi o bugarskom gradu Plovdiv (< stbug. Plъpъdivъ < trač. Pulpu-deva, prevod za grč. Philippoúpolis ‘Filipov grad’). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Istorijat

Pladin se u ovde predstavljenom epskom korpusu javlja samo u ovoj pesmi i više ni na jednom drugom mestu. Pretpostavlja se da je reč o nekadašnjem Blatanskom gradu, mestu na Blatnom jezeru (Balaton) u Mađarskoj. Blatanski grad je bio prestonica slovenskog kneza Kocelja u IX v. pre dolaska Mađara u Panoniju (doba ćirilometodijevske misije među Slovenima). U tom slučaju bio bi Pladin isto što i Pribinj/Pribinje (vide), koje takođe ne postoji kao realan današnji lokalitet, a čije je ime formirano u vidu posesiva od ličnog imena Pribina, kako se zvao Koceljev otac. On je takođe imao prestonicu u Blatanskom gradu. Ubikacija „preko mora” mogla bi se odnositi na realnu oblast Prekomurje (Prekomorje, s onu stranu Mure).

Epski kontekst

Pesma (Vuk III, 6) ga pominje u kontekstu ženidbe Grujice Novakovića, gde se kao pravi epski heroj javlja protivnik glavnog lika – Grčić Manojlo, junak veći od onih koji ga na kraju pesme ubiju tek na prevaru. Pladin je mesto iz kojeg se prosi nevesta.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book2002Лома, Александар: Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд, САНУ, Балканолошки институт, посебна издања 78, Центар за научна истраживања Крагујевац.  [46-47]  cobiss