PLANA

Etimologija

Rasprostranjen toponim, prvobitno ‘čista zemlja, bez šume’, u vezi sa pro- plan-ak, plan-ina (prvobitno: ‘gorski pašnjak’), ženski rod prasl. prideva *polnъ> češ. planý ‘neplodan’ (Skok II 675–676). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 57’ N, 18° 23’ E   
Mesto u BiH.

Istorijat

Nalazi se u Hercegovini, kod Bileće. Prvi put se pominje 1279. Na tu Planu se misli u navedenim pesmama.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu bitke na Grahovu 1836. (Vuk IV, 55 ; Vuk IX, 5) i bitke na Dugi 1862. (Vuk IX, 30).

Još i: u Srbiji mesta kod Kruševca, Ćuprije, Paraćina, Raške; Plana u Hrvatskoj. Takođe i: srednjovekovno Plano – današnji zaselak Plane kod Bijelog Polja (Crna Gora).

Literatura

book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss
book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [2:309]
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.