PILATOVAC, Pilatovci

Atribucija

Pilatovac

Pilatovci

Istorijat

Mesta odgovarajućeg imena postoje i u Srbiji (Pilatovac kod Drenove - 43° 25' N, 19° 41' E) i u Crnoj Gori (Pilatovac u Pivi, kod Oputne Rudine - 42° 51' N, 18° 29' E).

Epski kontekst

Pesme, međutim, pominju Pilatovce kao pleme u staroj Hercegovini, epskom Karadagu:

E sva raja usta na oružje,
I pridruži Karadag dušmanu.
Odmetnu se Piva i Drobnjaci
Korjenići, Gacko i Rudine,
Pa Grabljani i listom Banjani,
Orâvčani i svi Pilatovci (Vuk IX, 26:30–35).

Ovakva slika odgovarala bi stanovnicima Pilatovaca u Pivi, koji su – po Tomićevom nalazu – bili Vlasi (Wlachi Pilatusi prema pomenu iz XVII v.). U samom mestu Pilatovcu, koje je (opet po Tomiću) u Oputnoj Rudini, pograničnom kraju Pive, pesma Vuk IX, 26 pominje pop-Simu Komnenića (u kontekstu hercegovačke bune 1855-1862), a obe pesme povezuju opevane događaje sa ličnošću vojvode Luke Vukalovića. Pesma Vuk IX, 28 govori o boju na Dugi 1862.

Literatura

book1949Томић, Светозар: Пива и Пивљани, Српски етнографски зборник LIX/31.  cobiss