PLEMIĆI

Atribucija

Geografski položaj

Nemoguća ubikacija.

Istorijat

„Pevač ove pesme Đuro Milutinović-Crnogorac (koji je bio rodom sa Grahova i od 1809. živeo u Srbiji) nije dobro poznavao teren na kome se opevani događaj zbiva, te nije tačno upamtio nazive mesta i bratstava.”* Sela Bedani i Plemići, kao ni bratstva Bedanovići i Plemići ne postoje u Piperima u Crnoj Gori. Postojali su nekada selo Dedani i bratstvo Plemići, ali su se do doba kad je pesma ispevana već istražili. Međutim, kako je opevani događaj iz XVI v., moguće je da su u to doba oba plemena/sela i postojala.

Epski kontekst

Pesma (Vuk IV, 6) pominje Plemiće kao mesto iz kojeg Tahir-paša traži roblje na ime harača od Pipera.

Literatura

book1926Ердељановић, Јован: Стара Црна Гора. Етничка прошлост и формирање црногорских племена, Српски етнографски зборник, XXXIX/24. СКА, Београд  [338-339]  cobiss
book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [494*]