POČITELJ

sl1

Počitelj

sl1

Počitelj, ostaci utvrđenog grada

Etimologija

‘Odmorište’, od počinuti (Skok I 324b). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

43° 8' N, 17° 43' E   
Mesto u BiH. Nalazi se na levoj strani Neretve, blizu Čapljine.

Istorijat

U srednjem veku je bio značajan utvrđeni grad koji je dominirao tokom Neretve do njenog ušća u more. Prvi put se spominje 1444. Pripadao je župi Dubrava kao njena najzapadnija tačka. Preko Počitelja je vodio put za Blagaj i Stolac. Mađari su ga dobili 1466, a Turci zauzeli 1471. Kod Vuka u Rječniku pominje se kao „grad i varoš u Hercegovini k primorju Dalmatinskome”. U novo doba je obnovljen i stavljen u funkciju kao umetnička kolonija.

Epski kontekst

U pesmi se pominje kao mesto okupljanja sve turske krajine (kojoj je centar u Mostaru) pred sukob sa Crnogorcima na Slivlju.

Još i: selo u Hrvatskoj kod Gospića, na severnim padinama Velebita, na levoj obali reke Like, u Ličkom polju. Na brdu j/z od sela stoji Vuksanova gradina, verovatno ostaci srednjovekovnog grada Počitelja.

Literatura

book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss