PLAČKO

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

Pominje se, zajedno sa Uzocem i Brlogom, u kontekstu pogibije Mustaj bega Ličkog, pa se može pretpostaviti da se nalazi u Lici, negde u blizini Velike Kapele, sa kotarske strane (selo vlaško). Ništa se od radnje ne dešava u njemu, osim što „budulica Janja”, sa koje pogine Mustaj-beg, po njemu i okolini „probira kitli madžarice” i poziva ih na prelo.